Zdrav urogenitalni trakt podrazumeva:

Vaginalna površina je prekrivena slojem sluznice u kojoj živi mikrobna zajednica koja se naziva vaginalna flora ili vaginalna mikrobiota. Ova mikrobiota živi u stanju uzajamne simbioze tako da i organizam i sama mikrobiota imaju koristi od ovog odnosa:

S jedne strane, mikrobiota dobija supstrat potreban za život i rast, a s druge strane ženski organizam ima velike koristi od prisustva ovih mikroorganizama u vagini. Vaginalna mikribiota štiti vaginalnu sluznicu od moguće kolonizacije patogenim mikroorganizmima koji mogu pokrenuti važne i ozbiljne patogene procese kao što su bakterijske, gljivične i virusne infekcije.

Vaginalne infekcije čine:

MIKOZE
50%
VAGINOZE
40%
SPECIFIČNI BAKTERIJSKI VAGINITISI
5%
TRICHOMONAS VAGINALIS INFEKCIJE
5%

Vaginalna mikrobiota zdrave žene sastoji se od različitih vrsta mikroorganizama, a rod Lactobacillus je prisutan u mnogo većem procentu od ostalih. Smatra se da zdravu vaginalnu mikrobiotu čini prisustvo od 90% do 95% Lactobacillus-a.

Najčešće i najbitnije vrste su: Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jensenii i Lactobacillus gasseri. Ostale vrste Lactobacilusa se takođe mogu identifikovati u zdravoj vaginalnoj mikrobioti,  međutim njihovo prisustvo ne ispoljava toliko potentan efekat na zdravlje ( Lactobacillus acidophilus ili Lactobacillus fermentum, Lactobacilus Iners itd)

Lactobacillus Crispatus
25%
Lactobacillus Jensenii
15%
Lactobacillus Reuteri
4%
Lactobacillus Casei
1%
Lactobacillus Gasseri
23%
Lactobacillus Rhamnosus
10%
Lactobacillus Fermentum
2%
Lactobacillus Paracasei
1%
Lactobacillus Crispatus
25%
Lactobacillus Gasseri
23%
Lactobacillus Jensenii
15%
Lactobacillus Rhamnosus
10%
Lactobacillus Reuteri
4%
Lactobacillus Fermentum
2%
Lactobacillus Paracasei
1%
Lactobacillus Casei
1%

BITAN JE IZBOR PRAVIH BAKTERIJSKIH KULTURA
KOJE ISPOLJAVAJU POZITIVAN EFEKAT NA VAGINALNO ZDRAVLJE!

Biota Intima sadrži pažljivo odabrane bakterijske kulture koje se dominantno nalaze u zdravoj vaginalnoj mikrobioti

BIOTA-intimo-logo
PremiumPharma-Gynecologists recommendation

Gynecologist's recommendation

PremiumPharma-Premium quality

Premium quality

PremiumPharma-Evidence-based

Evidence-based

PremiumPharma-non-GMO

Non GMO

PremiumPharma-gluten-free

Gluten free

PremiumPharma-soy-free

Soy free

PremiumPharma-no artificial colours

No artificial colours

PremiumPharma-Made in Serbia

Made in Serbia

PremiumPharma-Swiss developed

Swiss developed

Kontakt